Home   Opinia – terapia rodziny

Opinia – terapia rodziny

Berlin, 24.09.2014

Opinia na temat terapii przeprowadzonej przez panią psycholog Annę Pawłowską

    Pod koniec kwietnia 2014 r. zwróciliśmy się do Pani Anny Pawłowskiej o pomoc psychologiczną w związku z niepokojącym nas, obserwowanym niekiedy agresywnym zachowaniem naszego czteroletniego syna Filipa. Po pierwszych spotkaniach z panią Pawłowską okazało się, iż wskazana byłaby w naszym przypadku terapia obejmująca całą rodzinę, z uwzględnieniem relacji małżeńskich między nami. Terapii tej poddaliśmy się w okresie od kwietnia do końca lipca 2014 r.

    Pani Pawłowska dała się w tym czasie poznać jako wnikliwy i zaangażowany terapeuta, udzieliła nam szeregu cennych porad, tak w sprawie metod, mogących pomóc w opanowaniu zbytniej pobudliwości naszego dziecka, jak i w kwestii poprawienia relacji między nami. Zalecane metody postępowania były z nami zawsze wnikliwie dyskutowane, przy czym dało się zauważyć starania terapeuty o to, aby dopasować je do naszej indywidualnej sytuacji i potrzeb. Terapia miała miejsce w trudnym dla naszej rodziny momencie, a mianowicie krótko przed planowaną przeprowadzką za granicę, co również znalazło odzwierciedlenie w otrzymywanych przez nas wskazówkach.

    Spotkania z panią Pawłowską przebiegały zawsze w bardzo miłej, pełnej zrozumienia  atmosferze. Wszelkie nurtujące nas sprawy były omawiane w wyczerpujący i w pełni satysfakcjonujący nas sposób. Pani Pawłowska jest osobą bardzo taktowną i wzbudzającą zaufanie, z którą łatwo nawiązuje się kontakt, co zdecydowanie pomaga w przezwyciężeniu oporów, jakie towarzyszyć mogą w sytuacji wymagającej rozmowy na tematy osobiste.

    Terapia przyczyniła się w naszym przypadku do wyraźnej poprawy komunikacji, zwłaszcza w zakresie spokojnej, pozbawionej emocji wymiany poglądów na tematy budzące kontrowersje. Pozwoliła ona także uświadomić sobie wpływ pozornie mało istotnych faktów lub zjawisk na atmosferę i wzajemne relacje w naszej rodzinie, wreszcie ułatwiła wypracowanie metod unikania sytuacji konfliktowych. W wielu przypadkach możliwe było uporządkowanie pewnych towarzyszących nam, niekiedy negatywnych przemyśleń lub emocji, wyjaśnienie źródeł ich pochodzenia, zaś w relacjach małżeńskich lepsze zrozumienie zachowań i racji partnera. Przydatne okazały się strategie postępowania w momentach kryzysowych wypracowane podczas terapii lub zaproponowane przez panią Pawłowską.

    Pomimo, że towarzyszące nam problemy, które stały się powodem rozpoczęcia terapii, nie zniknęły zupełnie, radzimy sobie z nimi obecnie dużo lepiej, na co w naszym odczuciu bezsprzecznie ma wpływ wiedza i wskazówki otrzymane podczas terapii. Konflikty w naszej rodzinie wydają się mieć w chwili obecnej łagodniejszy przebieg, a wszelkie napięcia są niewątpliwie szybciej łagodzone. Terapię polecić można w naszym przekonaniu wszystkim, którzy odczuwają potrzebę poprawy relacji w rodzinie i dla których w kontaktach z psychologiem istotna  jest dobra, pełna wzajemnego zrozumienia atmosfera.

Daria Smoczyńska – Reiner.